Welkom gast
Ineke 55
Communities: Ouderenzorg

Spat nu een deel van de zeepbel van Hugo en Carin uit elkaar?

http://www.zorgvisie.nl/wetenschapers-kraken-bezettingsnorm-verpleeghuizen-af/

reacties

Gerdi Zarza
Communities: Algemeen

Hee ineke, mooi dat je dit wilt delen met de community, zou je jouw kijk erop misschien kunnen delen en een korte introductie toe willen voegen?:)
Groeten, Gerdi

Jan
Communities: Algemeen

ik kan hem zo niet openen!

Michel Bouwens
Communities: Ouderenzorg

De Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling verpleeghuiszorg voldoet niet. De leidraad, onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, zet te eenzijdig in op meer personeel en zal niet bijdragen aan betere kwaliteit van zorg. Dat concluderen onderzoekers van de Maastricht University in opdracht van het ministerie van VWS
De Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling verpleeghuiszorg is gebaseerd op verkeerde aannames. Bovendien stuurt de leidraad via de bezettingsnorm impliciet op uitbreiding van het aantal medewerkers, terwijl wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat de ouderzorg daarvan beter wordt. Deze kritiek staat in de Review Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling, een onderzoek dat de Maastricht University heeft gedaan op verzoek van het ministerie van VWS.

Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling is onvoldoende

Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 vastgesteld door Zorginstituut Nederland. Een belangrijk onderdeel vormt Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling.Wetenschappers van Maastricht University hebben op verzoek van VWS onderzocht of de leidraad verpleeghuizen voldoende handvatten biedt om ‘de kwaliteit van zorg te verbeteren door het adequaat vaststellen van behoeften en wensen’. Ook hebben ze vastgesteld of de verpleeghuizen in staat zijn op basis daarvan hun personeelssamenstelling af te stemmen. De wetenschappers hebben een literatuurstudie gedaan, interviews gehouden met zes internationale experts en de bevindingen besproken met toekomstige gebruikers en vertegenwoordigers van de werkgroep die de leidraad heeft opgesteld.

Zorgprofessionals overschatten eigen kennisniveau

Op zich is er niets mis met het vertrekpunt van de leidraad, namelijk dat kwaliteitsverbetering begint bij de dialoog tussen bewoners, naasten en zorgverleners. Het doel is om zorgteams die directe zorg verlenen handvatten te geven om de zorgbehoefte en wensen van bewoners in kaart te brengen. Dat het benutten van de professionele deskundigheid van medewerkers daarbij een essentiële rol speelt, is volgens de wetenschappers juist. Twee belangrijke aannames van de leidraad kloppen echter niet. In de eerste plaats de aanname dat medewerkers in staat zouden zijn om adequaat te beoordelen wat de behoeften en wensen zijn van bewoners en hun naasten. In de tweede plaats dat medewerkers in staat zouden zijn om aan te kunnen geven ‘wat er aan kwalitatieve en formatieve zin nodig is aan bezetting om daaraan te kunnen voldoen’. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat veel verzorgenden, verpleegkundigen, (para)medici en psychologen hun eigen kennisniveau en handelen overschatten. Ook is er te weinig aandacht in de leidraad voor factoren die een kritische zelfreflectie en het in dialoog gaan met bewoners en familieleden belemmeren.

Michel Bouwens
Communities: Ouderenzorg

voor heel het artikel kan je ook Google gebruiken 😁

Reageer

Meld je aan of log in om te reageren op dit onderwerp.