1. Home
  2. Dienstenwijzer PGGM Financiele Services BV

Dienstenwijzer PGGM Financiele Services BV

In deze dienstenwijzer vindt u informatie over onze dienstverlening, met wie wij samenwerken en leest u waar u terecht kunt als u vragen heeft over onze dienstverlening of als u aanvullende informatie wenst over financiële producten van onze samenwerkingspartners.

Wie zijn wij?

PGGM Financiële Services B.V. is onderdeel van PGGM Coöperatieve U.A (hierna PGGM&CO).

PGGM&CO is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie, die diensten verleent op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering aan diverse pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.

PGGM&CO is dé ledenclub voor meer dan 760.000 leden die werk(t)en in de sector zorg en welzijn. Samen met deze leden ontwikkelt PGGM&CO producten en diensten die bijdragen aan een gezonde sector en vitaal ouder worden.

Hierbij werken ook samen met (strategische) samenwerkingspartners, die financiële producten aan leden van PGGM&CO aanbieden. Dat doen we vanuit PGGM Financiële Services B.V.

Door lid te worden van PGGM&CO, kunt u optimaal gebruik maken van alle producten en diensten. Hoe u lid wordt kunt u lezen op: http://pggmencoleden.zendesk.com

Vergunningen en registratie

PGGM Financiële Services B.V. is een financiële dienstverlener in de zin van de Wet op het financieel toezicht en beschikt over vergunningen om te bemiddelen in de volgende financiële producten: levensverzekeringen, schadeverzekeringen particulier en zakelijk, zorgverzekeringen, spaarrekeningen, betaalrekeningen, elektronisch geld, hypothecair krediet, consumptief krediet en vermogensproducten.

PGGM Financiële Services is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12016992.

Dienstverlening en samenwerkingspartners

PGGM Financiële Services B.V. is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met IZZ B.V., (hierna IZZ) gevestigd te Apeldoorn, voor de IZZ Zorgverzekering, die leden kunnen afsluiten bij de zorgaanbieders waar IZZ mee samenwerkt.

Met Attens Hypotheken B.V. (hierna: Attens) heeft PGGM Financiële Services B.V. een dienstverleningsovereenkomst gesloten, op grond waarvan leden van PGGM&CO worden gewezen op de mogelijkheid om een Attens Hypotheek af te sluiten.

PGGM Financiële Services B.V. heeft geen samenwerkingsverband of bemiddelingsrelatie met andere aanbieders van financiële producten dan de hiervoor genoemde. Dit betekent ook dat wij de producten die onze samenwerkingspartners aan u aanbieden niet vergelijken of vergeleken hebben met andere financiële producten die in de markt verkrijgbaar zijn. Mogelijk hebben andere zorgverzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers en aanbieders ook financiële producten die geschikt voor u zijn. Naar deze producten en informatie hierover moet u zelf op zoek gaan.

Informatie

Informatie over de IZZ Zorgverzekering kunt u vinden op www.izz.nl.

Op www.abnamro.nl. kunt u informatie vinden over de Overwaarde Hypoheek en voor informatie over de Attens Hypoheken kunt u terecht op www.attens.nl.

Wij geven geen advies

U bepaalt zelf of u een financieel product bij een van de hiervoor genoemde samenwerkingspartners afsluit. PGGM Financiële Services B.V. geeft geen advies hierover. Ook bepaalt u zelf of u een financieel product bij een van onze partners afsluit en voor welk financieel product u kiest. Onze dienstverlening aan u is daarmee beperkt tot het onder de aandacht brengen van financiële producten van derden. In de Wet op het financieel toezicht wordt dit genoemd: geen voorafgaand advies (execution only).

Wij verrichten ook geen werkzaamheden voor u in de vorm van nazorg, als u een financieel product bij een van onze samenwerkingspartners heeft gesloten.

Als u een klacht heeft

Als u een klacht heeft over de werkwijze van PGGM Financiële Services B.V. of over de informatieverstrekking over onze dienstverlening, kunt u ons dat schriftelijk laten weten. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht:

Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon:  070-3338999, bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

E-mailadres: consumenten@kifid.nl

Website: www.kifid.nl.

Met een klacht over de financiële producten of dienstverlening van onze samenwerkingspartners (aanbieders), kunt u zich wenden tot onze partners.

Vergoedingen

PGGM ontvangt van Attens en ABN AMRO geen vergoeding voor het onder de aandacht brengen van hun hypotheekproducten. Van IZZ ontvangt PGGM Financiële Services B.V. een vaste (jaarlijks overeen te komen) vergoeding.

Onze gegevens en bereikbaarheid

PGGM Financiële Services B.V.

Noordweg Noord 150

3704 JG Zeist

KvK nummer: 30228488

Handelsnamen: PGGM&CO, PGGM en PGGM Financiële Services B.V.

Ons postadres: Postbus 117, 3700 AC Zeist