1. Home
  2. Dienstenwijzer PGGM Financiele Services BV

Dienstenwijzer PGGM Financiele Services BV

In deze dienstenwijzer vindt u informatie over onze dienstverlening, met wie wij samenwerken en leest u waar u terecht kunt als u vragen heeft over onze dienstverlening of als u aanvullende informatie wenst over financiële producten van onze samenwerkingspartners.

Wie zijn wij?

PGGM Financiële Services B.V. is onderdeel van PGGM Coöperatieve U.A (hierna PGGM&CO).

PGGM&CO is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie, die diensten verleent op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering aan diverse pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.

PGGM&CO is de ledenorganisatie van coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM met ruim 765.000 leden die werken of hebben gewerkt in zorg en welzijn. We helpen iedereen die in zorg en welzijn werkt(e) om fysiek, mentaal en financieel fit te blijven. Als gids bieden we hen vanuit continu onderzoek inzicht en overzicht - met informatie, ervaringen, diensten, producten en voordelen - om fitte keuzes te maken. En

Hierbij werken ook samen met (strategische) samenwerkingspartners, die financiële producten aan leden van PGGM&CO aanbieden. Dat doen we vanuit PGGM Financiële Services B.V.

Door lid te worden van PGGM&CO, kun je optimaal gebruik maken van alle producten en diensten. Hoe je lid wordt kun je lezen op: http://pggmenco.nl/contact

Vergunningen en registratie

PGGM Financiële Services B.V. is een financiële dienstverlener in de zin van de Wet op het financieel toezicht en beschikt over vergunningen om te bemiddelen in de volgende financiële producten: levensverzekeringen, schadeverzekeringen particulier en zakelijk, zorgverzekeringen, spaarrekeningen, betaalrekeningen, elektronisch geld, hypothecair krediet, consumptief krediet en vermogensproducten.

PGGM Financiële Services is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12016992.

Dienstverlening en samenwerkingspartners

PGGM Financiële Services B.V. is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met IZZ B.V., (hierna IZZ) gevestigd te Apeldoorn, voor de IZZ Zorgverzekering, die leden kunnen afsluiten bij de zorgaanbieders waar IZZ mee samenwerkt.

Met Attens Hypotheken B.V. (hierna: Attens) heeft PGGM Financiële Services B.V. een dienstverleningsovereenkomst gesloten, op grond waarvan leden van PGGM&CO worden gewezen op de mogelijkheid om een Attens Hypotheek af te sluiten.

PGGM Financiële Services B.V. heeft geen samenwerkingsverband of bemiddelingsrelatie met andere aanbieders van financiële producten dan de hiervoor genoemde. Dit betekent ook dat wij de producten die onze samenwerkingspartners aan u aanbieden niet vergelijken of vergeleken hebben met andere financiële producten die in de markt verkrijgbaar zijn. Mogelijk hebben andere zorgverzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers en aanbieders ook financiële producten die geschikt voor je zijn. Naar deze producten en informatie hierover moet je zelf op zoek gaan.

Informatie

Informatie over de IZZ Zorgverzekering kunt u vinden op www.izz.nl.

Wij geven geen advies

Je bepaalt zelf of je een financieel product bij een van de hiervoor genoemde samenwerkingspartners afsluit. PGGM Financiële Services B.V. geeft geen advies hierover. Ook bepaal je zelf of je een financieel product bij een van onze partners afsluit en voor welk financieel product je kiest. Onze dienstverlening is daarmee beperkt tot het onder de aandacht brengen van financiële producten van derden. In de Wet op het financieel toezicht wordt dit genoemd: geen voorafgaand advies (execution only).

Wij verrichten ook geen werkzaamheden in de vorm van nazorg, als je een financieel product bij een van onze samenwerkingspartners hebt gesloten.

Als u een klacht heeft

Als je een klacht hebt over de werkwijze van PGGM Financiële Services B.V. of over de informatieverstrekking over onze dienstverlening, kun je ons dat schriftelijk laten weten. Na ontvangst van de klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wil je nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kun je deze bij ons opvragen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je met jouw klacht bij de volgende instantie terecht:

Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon:  070-3338999, bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

E-mailadres: consumenten@kifid.nl

Website: www.kifid.nl.

Met een klacht over de financiële producten of dienstverlening van onze samenwerkingspartners (aanbieders), kun je je wenden tot onze partners.

Vergoedingen

PGGM ontvangt van Attens geen vergoeding voor het onder de aandacht brengen van hun hypotheekproducten. Van IZZ ontvangt PGGM Financiële Services B.V. een vaste (jaarlijks overeen te komen) vergoeding.

Onze gegevens en bereikbaarheid

PGGM Financiële Services B.V.

Noordweg Noord 150

3704 JG Zeist

KvK nummer: 30228488

Handelsnamen: PGGM&CO, PGGM en PGGM Financiële Services B.V.

Ons postadres: Postbus 117, 3700 AC Zeist