1. Home
 2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat je de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de website.

Registreren en lidmaatschap

Als bezoeker van de website kun je gratis een account aanmaken. Hierna ben je lid van PGGM&CO. Met een gratis lidmaatschap van PGGM&CO profiteer je direct van tips en producten die jou helpen bij meer balans en een fitter leven. Bij het aanmaken van een account kies je een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Bewaar je inloggegevens zorgvuldig en houd ze geheim. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Inhoud website

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. PGGM&CO doet haar uiterste best om de informatie op de website zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of zonder onderbreking functioneert. PGGM&CO aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie gebruiken

PGGM&CO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de website  te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PGGM&CO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Links

De website kan links naar internetwebsites van anderen bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt PGGM&CO geen verantwoordelijkheid. Het privacybeleid van PGGM&CO is niet van toepassing op het verwerken van je persoonlijke gegevens via deze websites van derden.

Huisregels

Hier zijn een paar simpele regels om onze website leuk en veilig te houden:

 • Wees Respectvol: Praat aardig tegen elkaar. Ga niet schelden, pesten, bedreigen of discrimineren. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.
 • Gebruik je Eigen Werk: Zet alleen dingen op de website waarvan jij de rechten hebt. Geen dingen die van iemand anders zijn.
 • Geen Reclame: Het is niet oké om reclame of spam te plaatsen. We willen nuttige gesprekken hebben.
 • Blijf Veilig en Privé: Deel geen persoonlijke informatie van jezelf of anderen zonder toestemming. Doe je niet voor als iemand anders. Wees voorzichtig met de informatie die je krijgt van onze website.
 • Blijf Positief: Je mag best verschillen van mening. Blijf in je reactie aardig en opbouwend.
 • Niets Illegaals: Gebruik onze website niet voor illegale dingen zoals computerinbraken of het verspreiden van virussen.
 • Zie je iets Fouts? Laat het ons weten via info@pggmenco.nl. Wij helpen om de website veilig te houden.
 • Niet Te Veel Zelfpromotie: Te veel over jezelf praten kan overkomen als spam.
 • Wij Houden Een Oogje In Het Zeil: Wij kunnen berichten aanpassen of verwijderen als dat nodig is.
 • Jouw Ideeën Zijn Welkom: Heb je tips om onze website beter te maken? Vertel het ons!
 • Als je iets plaatst op onze website, betekent dit dat je akkoord gaat met deze regels. Laten we samen zorgen voor een leuke en veilige website.

Klachtenprocedure

Als je een probleem hebt met informatie of producten op onze website pggmenco.nl, kun je ons mailen op info@pggmenco.nl. Vertel ons wat er mis is en over welke informatie of welk product het gaat.

Wij noteren alle klachten zorgvuldig, inclusief jouw naam, e-mailadres, het onderwerp van de klacht en de ontvangstdatum.

We gaan aan de slag met jouw klacht. Als het gaat om een product van een bedrijf waarmee we samenwerken, geven we jouw klacht aan hen door.

Binnen 10 dagen ontvang je van ons een e-mail. Daarin laten we weten wat we hebben gedaan en hoe we jouw klacht gaan oplossen.

Als jouw klacht terecht is, zorgen we dat de informatie of het product verbeterd wordt. Dit kan betekenen dat wij zelf iets moeten aanpassen, of dat een samenwerkend bedrijf dit moet doen.

We onderzoeken ook waarom er iets misging na jouw klacht. Als het nodig is, veranderen we ons proces om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Bij klachten over samenwerkende bedrijven laten we hen weten wat we van hen verwachten.

We horen graag of je tevreden bent over hoe we jouw klacht hebben opgelost. Daarom sturen we een mail om jouw mening te vragen. Jouw feedback helpt ons te verbeteren.

Als je het niet eens bent met onze oplossing, kun je contact opnemen met de directie van PGGM&CO.

Onze klachtenprocedure helpt ons om snel en effectief jouw klacht te behandelen. Dit is niet alleen goed voor ons, maar ook voor de bedrijven waarmee we samenwerken.

Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring. Daarin staat ook ons cookiebeleid

Winacties PGGM&CO

Deelname winactie

 1. Deelname aan een winactie is altijd kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats als je via PGGM&CO social media reageert onder de post of als je via onze website het inschrijfformulier invult.
 3. Per persoon is eenmalige deelname toegestaan.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. Alleen personen woonachtig in Nederland mogen deelnemen.
 6. Medewerkers van PGGM&CO zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 7. De looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op de website.
 8. PGGM&CO is bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 9. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder enig overleg gedeeld met externen, tenzij er toestemming is gegeven.
 10. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op willekeurige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. PGGM&CO is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die niet hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 7. De prijs wordt binnen twee weken naar de winnaar(s) verstuurd.

Contact

Heb je een vraag of een klacht over de website? Neem dan contact op met onze ledenservice.

Wijzigingen

PGGM&CO heeft het recht om wijzigingen in deze gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Toepasselijk recht

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.