1. Home
  2. Over ons
  3. Ledenraad

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie PGGM. PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie die zich inzet voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Daarnaast heeft de coöperatie PGGM een ledenorganisatie voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. De ledenorganisatie heet PGGM&CO. PGGM&CO gelooft dat fitte medewerkers de basis zijn voor een gezonde sector. Daarom biedt PGGM&CO diensten en producten om mentaal, fysiek en financieel fit te blijven. Specifiek voor zorg en welzijn.

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van PGGM&CO. Als geen ander weten zij wat er speelt in de sector en brengen zij dat wat de sector bezighoudt naar binnen. De ledenraad levert input en ideeën voor de coöperatie. De ledenraad zorgt daarmee voor een rechtstreekse invloed van de sector op het beleid van PGGM. Daarnaast is de ledenraad een klankbord voor PGGM&CO. Door deze signalen kunnen PGGM en PGGM&CO hun activiteiten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen vanuit de sector.

Lees meer over de ledenraad

Wat is de samenstelling van de ledenraad?

De ledenraad bestaat uit 45 leden en een onafhankelijk voorzitter. Ledenraadsleden werken of hebben gewerkt in de sector zorg en welzijn. De ledenraad is een afspiegeling van de sector zorg en welzijn en bestaat uit:

  • 15 vertegenwoordigers vanuit werkgeversorganisaties
  • 15 vertegenwoordigers vanuit werknemers- en gepensioneerdenorganisaties
  • 15 rechtstreeks benoemde leden

Door de samenstelling vertegenwoordigt de ledenraad niet alleen alle leden van de coöperatie: er is ook invloed van partijen uit de sector zorg en welzijn, zoals vakbonden en werkgevers. Dit zorgt ervoor dat ook deze partijen betrokken zijn bij het beleid van de coöperatie PGGM en de ledenorganisatie PGGM&CO.

Ledenraadslid PGGM

Wil jij ruim 765.000 zorg- en welzijnsmedewerkers en gepensioneerden vertegenwoordigen en daarmee bijdragen aan het mentaal, fysiek en financieel fitter houden van medewerkers in de sector zorg en welzijn? PGGM zoekt regelmatig nieuwe ledenraadsleden die zich daarvoor willen inzetten. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan bij jouw werknemers- of werkgeversorganisaties:

  • werkgeversorganisaties (Jeugdzorg Nederland, NVZ, Sociaal Werk Nederland, ActiZ, VGN, de Nederlandse ggz, branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang)
  • werknemersorganisaties (FNV, NU’91, CNV, BPP, FBZ)
     

Heb je vragen over de ledenraad, neem dan contact op met Jolanda Peters, bestuurssecretaris PGGM Coöperatie. 

Bekijk hier de profielschets

 

ledenraadslid vacature