1. Home
  2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat je de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de website.

Registreren en lidmaatschap

Als bezoeker van de website kun je gratis een account aanmaken. Hierna ben je lid van PGGM&CO. Met een gratis lidmaatschap van PGGM&CO profiteer je direct van tips en producten die jou helpen bij meer balans en een fitter leven. Bij het aanmaken van een account kies je een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Inhoud website

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. PGGM&CO doet haar uiterste best om de informatie op de website zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of zonder onderbreking functioneert. PGGM&CO aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie gebruiken

PGGM&CO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de website  te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PGGM&CO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Links

De website kan links naar internet websites van anderen bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt PGGM&CO geen verantwoordelijkheid. Het privacy beleid van PGGM&CO is niet van toepassing op het verwerken van je persoonlijke gegevens via deze websites van derden.

Gedragsregels

Je mag op de website geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • onwelvoeglijk taalgebruik;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
  • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
  • het zich voordoen als een andere persoon;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring. Daarin staat ook ons cookiebeleid

Contact

Heb je een vraag of een klacht over de website? Neem dan contact op met onze ledenservice.

Wijzigingen

PGGM&CO heeft het recht om wijzigingen in deze gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Toepasselijk recht

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.