1. Home
 2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Op de communities van PGGM&CO kun je in contact komen met leden die net als jij werk(t)en in de sector zorg en welzijn. Je kunt van elkaar leren, elkaar inspireren en meedenken over de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die aansluiten bij jouw behoeften. De community managers kunnen je vragen content te delen via zowel openbare als privé berichten.

Als bezoeker kun je je aanmelden op de website van PGGM&CO waarna je in bezit bent van een PGGM&CO account. Hierna ben je gebruiker en kun je deelnemen in de verschillende communities van PGGM&CO. 

Gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de PGGM&CO communities. Onder gebruik verstaan we zowel het actief deelnemen als het passief bezoeken van de communities. Je gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden door gebruik te maken van een of meer van de communities van PGGM&CO. Daarnaast verklaar je om volgens deze voorwaarden te handelen.

PGGM&CO is een handelsnaam van PGGM Services BV. PGGM&CO heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden tussentijds aan te passen. Wanneer dit gebeurt, wordt dit gecommuniceerd op de communities en worden de nieuwe gebruiksvoorwaarden op de website van PGGM&CO geplaatst. Wanneer een onderdeel uit deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige onderdelen in deze gebruiksvoorwaarden.

Deelname aan de community

Op de communities van PGGM&CO kun je als bezoeker altijd berichten lezen. Om een bericht achter te laten moet je in het bezit zijn van een PGGM&CO account. Hiervoor dien je je aan te melden via de knop ‘aanmelden’ rechtsboven op de website van PGGM&CO. Je account kun je op elk moment beëindigen door een verzoek te sturen naar een van de community managers. Nadat jouw account is verwijderd zullen de door jouw gestarte onderwerpen en jouw reacties zichtbaar blijven voor andere gebruikers van de communities en zullen deze ook vindbaar zijn in zoekmachines. Elke gebruiker mag maar onder een account actief zijn.

Wanneer je als gebruiker je e-mailadres opgeeft, ga je ermee akkoord dat dit onder andere wordt gebruikt voor het bevestigen van jouw account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het verzenden van een mail wanneer je je wachtwoord bent vergeten. Je ontvangt tevens 2 à 3 mails waarin we je welkom heten en meer informatie geven over de community. Ook kan je e-mailadres worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld een bijeenkomst waar je voor bent aangemeld en om je te attenderen op de gedragsregels voor het gebruik van de community. We adviseren onze leden om hun wachtwoord in ieder geval elke 16 maanden te veranderen. Als gebruiker ga je vertrouwelijk om met je wachtwoord en geef je deze niet door aan derden.

Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor jouw bijdrage aan de community. Dit is ook van toepassing wanneer anderen, met of zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw account. Wanneer je denkt of weet dat er onjuist gebruik wordt gemaakt van jouw account, verzoeken we je om PGGM&CO hierover in te lichten.

Gedragsregels

De volgende regels gelden wanneer je gebruik maakt van een of meer communities van PGGM&CO:

Algemeen

 • PGGM&CO gaat ervan uit dat jij de algemene normen en waarden in acht neemt.
 • Je mag je niet uiten door middel van beledigingen, extreem grof taalgebruik, misleidende teksten of discriminerende uitspraken. Deze uitingen worden verwijderd door de community managers.
 • Zorg ervoor dat je bericht goed leesbaar is: gebruik kort en bondige tekst en maak geen bovenmatig gebruik van smileys, hoofdletters en uitroeptekens.
 • In al haar antwoorden is PGGM&CO zo open en transparant mogelijk.

Gebruiksgegevens

 • Je mag onder één e-mailadres actief zijn binnen de community/communities. Bij misbruik wordt het account verwijderd.
 • PGGM&CO heeft het recht om gebruikers te blokkeren bij (herhaaldelijk) misbruik en daarmee de toegang tot de community te ontzeggen en beëindigen.
 • PGGM&CO adviseert om geen telefoonnummers en andere privégegevens te gebruiken in de schermnaam.
 • PGGM&CO adviseert om geen privégegevens te plaatsen in de community, zoals je telefoonnummer.
 • Maak geen gebruik van opgepaste of kwetsende afbeeldingen en/of teksten. Bij herhaaldelijk misbruik kan het recht op een eigen profielfoto of het gebruik van afbeeldingen op de community worden ontnomen en wordt het gebruik hiervan beëindigd.
 • Het logo van PGGM&CO of andere handelsmerken mogen niet worden gebruikt.
 • Het is niet toegestaan om andermans identiteit te gebruiken op de community. Bij misbruik wordt het account verwijderd.

Berichten

 • Je bent verantwoordelijk voor de berichten die je plaatst.
 • Voordat je een bericht plaatst, kun je met behulp van de zoekfunctie controleren of het onderwerp al eerder is besproken.
 • Spam is niet toegestaan. Plaats je bericht maar één keer. Dit geldt zowel voor een topic als een reactie. Het domineren van een community is niet toegestaan. Community managers hebben het recht om uitingen te verwijderen.
 • Commerciële berichten zijn niet toegestaan, in welke vorm dan ook. Denk aan advertenties, investeringen, kansspelen en loterijen. Deze berichten worden verwijderd.
 • Het delen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden is niet toegestaan.
 • Leden mogen geen virussen uploaden of ‘bots’, ‘worms’ of enige andere computercodes, -bestanden of –programma’s gebruiken die de privacy of werking van bepaalde computersoftware of –hardware onderbreekt, beperkt of vernietigt.
 • Het plaatsen van off-topic berichten (berichten die niet thuishoren in het desbetreffende topic) wordt niet gewaardeerd. De community managers hebben het recht deze berichten te verplaatsen.
 • Het is toegestaan om links te plaatsen naar andere websites/pagina’s, mits ze een toegevoegde waarde hebben en niet in conflict zijn met de overige voorwaarden of gedragsregels.
 • Bestanden met copyright/auteursrecht mogen niet worden gebruikt op de website van PGGM&CO. Het plaatsen van bestanden (bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s of documenten) is alleen toegestaan wanneer je er zeker van bent dat deze niet auteursrechtelijk beschermd zijn en je dus zelf rechthebbende bent van het bestand. Als je bestanden van derden gebruikt moet je toestemming van deze derde(n) hebben om het te plaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd of ongeoorloofde plaatsing van bestanden en voor de gevolgen van inbreuk op de intellectuele eigendom van derden. PGGM&CO kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Staat een bericht volgens jou op de verkeerde plek in de community of is het in strijd met de gedragsregels? Neem dan contact op met een van onze community managers via de contactpagina van de desbetreffende community.
 • Voor direct contact met andere gebruikers kun je gebruik maken van privéberichten. De community managers van PGGM&CO maken gebruik van privéberichten voor het uitvragen van privégegevens en om jou als gebruiker van dienst te zijn.
 • Ook in privéberichten word je geacht om je aan de gedragsregels te houden. Mocht je klachten hebben dan kun je contact opnemen met de community managers van de desbetreffende community op de contactpagina.

Moderatie

PGGM&CO kent per community verschillende community managers die te herkennen zijn aan de functie ‘Community Managers’. Een community manager houdt zich bezig met onderstaande zaken: 

 • Het verplaatsen van berichten naar het juiste onderdeel op de website. Het kan voorkomen dat leden een bericht plaatsen bij het verkeerde onderdeel.
 • Het aanpassen of verwijderen van berichten (zonder reden aan te geven) die beledigend, ongepast of in strijd met de gedragsregels zijn.
 • Community managers hebben op elk moment het recht op berichten te bewerken of te verwijderen, zonder het opgeven van een reden.
 • Community managers kunnen gebruikers tijdelijk of permanent uitsluiten van de community bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels, gebruiksvoorwaarden of bij aanhoudend opgepast gedrag.
 • De community managers van PGGM&CO zijn bereid om vragen te beantwoorden die niet door overige gebruikers kunnen worden opgelost.
 • De bovenstaande regels zijn ook van toepassing op privéberichten.
 • Misbruik door middel van privéberichten kan leiden tot waarschuwingen en/of opzegging van privéberichten.

Ambassadeurs

Bij elke community hoort een groep ambassadeurs. Deze groep leden heeft samen met de community managers de regels opgesteld en zorgt ervoor dat andere leden zich thuis voelen op de community. Elke ambassadeur heeft een of meer taken op zich genomen. Een greep uit de taken zijn het welkom heten van nieuwe leden, het reageren op vragen van leden, het plaatsen van blogs en het delen van content op social media.

Linken

Het is mogelijk om in een community te verwijzen naar andere websites door het plaatsen van links. De inhoud van deze externe websites is niet de inhoud of het eigendom van PGGM&CO. PGGM&CO is dan ook niet aansprakelijk voor het gebruik van deze externe websites. Wanneer er wordt gelinkt naar websites met inhoud die in strijd is met de wet, verwijdert PGGM&CO de link naar deze websites. PGGM&CO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites en heeft hier dus ook geen controle over.

Privacy

De communities van PGGM&CO zijn openbaar en zichtbaar voor iedereen. Jouw persoonlijke gegevens worden op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de regelgeving behandeld door PGGM&CO. Lees voor meer informatie hierover ons privacy statement.

Beveiliging

Als bezoeker en gebruiker van de website van PGGM&CO ben je zelf verantwoordelijk voor de voorzieningen voor het gebruik van de community. Denk aan bijvoorbeeld een internetverbinding. Een storingsvrije en ononderbroken werking van de community kan PGGM&CO niet garanderen.

Aansprakelijkheid

De content die PGGM&CO plaatst op de community is geen advies: het is slechts bedoeld voor algemene doeleinden. Informatie dat jij als bezoeker of gebruiker verkrijgt via de community, is alleen informatief bedoeld. Uiteraard is de informatie zorgvuldig samengesteld, maar PGGM&CO is niet gewaarborgd voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PGGM&CO kan op elk moment, zonder nadere berichtgeving, de informatie wijzigen.

PGGM&CO is niet verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan ten gevolge van hackpogingen.

Wanneer je content plaatst in een community van PGGM&CO, verklaar je dat je recht hebt je bijdrage(n) ter beschikking te stellen en PGGM&CO een licentie te verstrekken om de bijdrage(n) openbaar te maken en te verveelvoudigen via de PGGM&CO community, de PGGM&CO nieuwsbrief of via social media. Je vrijwaart PGGM&CO van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Vrijwaring

Je vrijwaart PGGM&CO voor alle aanspraken van derden (inclusief kosten voor juridische bijstand) die voortkomen uit het niet nakomen van de verplichtingen die in deze voorwaarden worden genoemd. Voor schade die ontstaat uit de handelingen of de slordigheid van een bezoeker of gebruiker op welke wijze dan ook, bijvoorbeeld in berichten, is PGGM&CO niet aansprakelijk.

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over bijvoorbeeld content of een gebruiker, kun je op elk moment een klacht indienen bij een van de community managers van de desbetreffende community. Dit kun je doen via de contactpagina op de desbetreffende community. PGGM&CO neemt klachten zeer serieus en behandelt deze zorgvuldig. 

Beëindiging community

Wanneer de community wordt beëindigd, zal de content dat daarvan deel heeft uitgemaakt, ofwel worden bewaard voor archiefdoeleinden op grond van de wettelijke bewaartermijnen, ofwel gedeeltelijk of geheel worden vernietigd. Hieronder vallen ook de bijdragen van gebruikers.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en het gebruik van de community is Nederlands recht van toepassing.